Prekių katalogas

Pirkimo sąlygos

 • 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „BTN“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir telefonu, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).
  1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
  1.4. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2024 m. vasario 26 d.

  1.5. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.

  2. Informacija apie Pardavėją
  2.1. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.btn.lt . Pardavėjas yra UAB „BTN” Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300542783, adresas: Gedimino pr. 64, LT-01111, Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100002229419.
  2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus “.
  2.3. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai “.

  3. Prekės
  3.1. Pirkėjo gautų prekių ir Internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje pateikiamų Prekių atspalviai gali nežymiai skirtis, nes spalvų raiška priklauso nuo Pirkėjo individualių įrenginio savybių. Taip pat Internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje pateikiamų Prekių atvaizduose gali būti pavaizduoti papildomi Prekių aksesuarai ar komponentai, kurie neįeina į parduodamą Prekės komplektaciją (Prekės komplektacija nurodoma Prekės skelbimo skiltyje „Prekės informacija“). Prekė laikoma atitinkanti pateiktą pasiūlymą, jei ji atitinka Internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje pateiktą pavyzdį, modelį ir/ar aprašymą̨.
  3.2. Prekės transportavimo pakuotė gali skirtis nuo tos, kuri pateikiama atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje. Prekės pakuotės pakeitimas, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų Prekės transportavimą, nekeičia internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje nurodomos Prekės ir (ar) jos savybių, ir (ar) funkcijų.
  3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute). Šiuo atveju Pardavėjas pasiūlo Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
  3.4. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.
  3.5. Pardavėjo specialių pasiūlymų metu, siūlant įsigyti Prekę ir gauti kitą Prekę už minimalų mokestį arba nemokamai, Prekė įsigyjama už minimalų mokestį arba gaunama nemokamai yra laikoma dovana („Dovana“), o Prekės kartu laikomos Prekių komplektu. Dovana už minimalų mokestį arba nemokamai yra parduodama, tik perkant specialaus pasiūlymo Prekių komplektą.

  4. Asmens duomenų tvarkymas
  4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

  5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas
  5.1. Internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu Prekes įsigyti gali Pirkėjai:
  a) fiziniai asmenys, nuo 14 (keturiolikos) metų;
  b) juridiniai asmenys.
  5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu.
  5.3. Prekių krepšelio suma turi būti ne mažesnė nei 20.00 EUR.
  5.4. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.
  5.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ arba telefoninio pokalbio metu patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą, nurodytą 11.1 punkto b dalyje. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.
  5.6. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus 11.1 punkto b dalyje nurodytą mokėjimo būdą - jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
  5.7. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

  5.8. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
  5.9. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas bei kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju tiekia Prekes) dienos data.
  5.10. Išimtinu atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir pasiūlys Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino Prekei pristatyti, analogiškos prekės pristatymo ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

  6. Teisė keisti taisykles
  6.1. Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Užsakymams, pateiktiems ir nebaigtiems vykdyti iki naujų Taisyklių įsigaliojimo, galioja ta Taisyklių redakcija, kuri buvo Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu ir kuri buvo siųsta Pirkėjui kartu su užsakymo patvirtinimu.
  6.2. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.4 punkte.

  7. Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas
  7.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti sutarties ir grąžinti gautas (atsiimtas) prekes, dovanas - per šių Taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės ir (ar) Dovanos, turi teisę pranešti Pardavėjui žodžiu arba raštu apie savo norą atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes su dovanomis Pardavėjui bei susigrąžinti sumokėtus pinigus. Prekės ir Dovanos grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
  7.2. Minėta sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:
  a) pagal specialius vartotojo nurodymus gaminamų prekių, t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, ar ne, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  b) greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  c) supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  d) Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  e) supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
  7.3. Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes su dovanomis taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, atsisakyti sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą (tokia informacija teikiama, pvz.: skelbiamo pasiūlymo sąlygose / taisyklėse, lojalumo programos taisyklėse).
  7.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atsisakyti Sutarties, turi kreiptis į Pardavėją žodžiu arba atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  7.5. Prekės grąžinamos UAB „BTN“ parduotuvėje atsižvelgiant į skiltyje ,,Prekių grąžinimas” numatytas išimtis.
  7.6. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pakeitimo dienos, laikoma, kad Pirkėjas prekes išsiuntė per nurodytą prekių grąžinimo terminą.
  7.7. Pirkėjui atsisakius sutarties ir, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai arba, esant 7.8. punkte nurodytoms aplinkybėms, dalis jų, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina visus ar dalį pinigų už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo įrodymo apie Prekės išsiuntimą Pardavėjui gavimo dienos arba Prekės grąžinimo dienos. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos už šias Prekes grąžinamos, jeigu grąžinamai daliai Prekių pristatymo mokestis buvo taikomas. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 7.11 punkto nuostatos.
  7.8. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.9 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.
  7.9. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė ar jos pakuotė yra sugadinta, Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą (pažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), Prekė buvo naudota, Prekė yra be autentiškų etikečių, apsauginių maišelių bei be tų pačių priedų, su kuriais ir buvo parduota, Prekė yra netvarkingoje ir/ar neoriginalioje pakuotėje (be instrukcijos ir garantinio talono, jei jie buvo pristatyti su Preke), kitokios sudėties, nei Pirkėjo buvo įsigyta, negrąžintos perduotos Pirkėjui kartu su Preke Dovanos, Prekės aksesuarai ar priedai.
  7.10. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį), arba kasos aparato kvitą, arba kitą Prekės pirkimą̨–pardavimą̨ iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą̨ (pvz.: mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą) ir užsakymo numerį.
  7.11. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.
  7.12. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
  7.13. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų ar dalies jų tol, kol Prekės negrąžintos arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymo, kad prekės yra išsiųstos.
  7.14. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:
  a) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
  b) išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 7.11 punkte, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;
  c) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;
  d) Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 7.7 punktu.
  7.15. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

  8. Pristatymas
  Pristatymas į namus
  8.1. Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
  8.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos.
  8.3. Pirkėjo užsakytų Prekių pristatymo paslauga į įkalinimo įstaigas ar gydymo įstaigas neteikiama.
  8.4. Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjas užsakymo metu, Prekių pristatymo adresą, nurodė netinkamai, neteisingai ir (arba) nurodė kito, nesusijusio fizinio asmens ir (ar) juridinio asmens adresą, gali atsisakyti suteikti Prekių pristatymo į namus paslaugą.
  8.5. Pardavėjui atsisakius suteikti Prekių pristatymo į namus paslaugą dėl 8.3. ir 8.4. punktuose nurodytų priežasčių, Pirkėjas užsakytas Prekes gali atsiimti UAB „BTN“ parduotuvėse, vadovaudamasis Taisyklių „Atsiėmimas parduotuvėje“ skyriuje, nurodytomis Taisyklėmis.
  8.6. Pardavėjui atsisakius suteikti Prekių pristatymo į namus paslaugą, už paslaugą Pirkėjo sumokėtas mokestis, grąžinamas Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų, nuo Pardavėjo telefonu ir (ar) SMS žinute, ir (ar) elektroniniu paštu Pirkėjui pateikto informuojančio pranešimo, apie Pardavėjo atsisakymą suteikti Prekės pristatymo į namus paslaugą, dienos.
  8.7.
  Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos užsakomos atskirai iki apmokėjimo už Prekes. Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pardavėjas.
  8.8. Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos 5.6 punkte nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17 dalyje).
  8.9. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.
  8.10. Užsakius daugiau negu vieną Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi yra gabenamos iš skirtingų sandėlių. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas.
  8.11. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jeigu Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama vežėjui.
  8.12. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis kurjerių paslaugas teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) taisyklėmis, nurodytomis skiltyje ,,Prekių grąžinimasatsik“.
  8.13. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
  8.14. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
  8.15. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.
  8.16. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
  8.17. Prekės, siunčiamos juridinio asmens adresu, tačiau adresuotos fiziniam asmeniui, jei Prekės perduoti asmeniškai Prekės Pirkėjui nėra įmanoma, Prekės bus perduodamos juridinio asmens darbuotojui, esančiam atitinkamu adresu. Juridinio asmens darbuotojas, priėmęs siuntą, adresuotą juridinio asmens adresu pasirašo kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime. Pasirašymo metu juridinio asmens darbuotojui nepalikus pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
  8.18. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  8.19. Jei Prekė pristatoma per siuntų paštomatą, Pirkėjas identifikuojamas pagal asmeninį siuntų paštomato durų kodą. Apie Prekės siuntos pristatymą ir Prekės siuntos vietą Pirkėjas informuojamas SMS žinute. Tekstinėje žinutėje nurodomas durų kodas, reikalingas siuntų paštomato durims atidaryti. Jei Pirkėjas nurodo elektroninio pašto adresą, papildomas pranešimas išsiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  8.20. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo ir (ar) Prekių atsiėmimo iš siuntų paštomato momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, išorinę Prekės kokybę (t.y. ar prekė neturi akivaizdžių kokybės trūkumų), asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, išorinė Prekės kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.
  8.21. Pirkėjui neatsiėmus Prekės siuntos iš siuntų paštomato, Prekės siunta grąžinama Pardavėjui.
  8.22. Pirkėjui neįvykdžius savo pareigos priimti siunčiamas Prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti atlyginti dėl Pirkėjo kaltės patirtas, papildomas Prekės siuntos grąžinimo, atrinkimo, logistikos, saugojimo ir (ar) pakartotinio siuntimo išlaidas.
  Atsiėmimas parduotuvėje
  8.23. Pirkėjo pasirinkimu internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu užsakytos Prekės gali būti atsiimamos UAB „BTN” parduotuvėje.
  8.24. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba trumpąja SMS žinute, ir/arba skambučiu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.
  8.25. Įprastai Prekių paruošimo atsiėmimui terminai užtrunka nuo dienos iki kelių savaičių, apie terminą informuojant.
  8.26. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, arba skambučiu apie galimą Prekių atsiėmimą.
  8.27. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją parduotuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.
  8.28. Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:
  a) nurodyti užsakymo numerį
  8.29. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.
  8.30. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, išorinę Prekės kokybę (t.y. ar prekė neturi akivaizdžių kokybės trūkumų), asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:
  a) nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, išorinės Prekės kokybės (t.y. akivaizdžius Prekės kokybės trūkumus), asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;
  b) Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

  9. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos
  9.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.
  9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
  9.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.
  9.4. Prekių kainos neapima užsakymo paruošimo, pristatymo ir prekių užnešimo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu gali keistis. Pateiktam užsakymui yra taikomas užsakymo pateikimo metu nurodytas pristatymo išlaidų dydis.
  9.5. Pardavėjui specialių pasiūlymų metu, siūlant įsigyti Prekių komplektą (Prekė kartu su Dovana), pasiūlyme nurodoma galutinė viso Prekių komplekto kaina įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas). Galutinė Prekių komplekto kaina nurodoma su pritaikyta nuolaida. Galutinę Prekių komplekto kainą sudaro pagrindinės prekės kaina kartu su Dovanos kaina. Prekių komplekto prekes įsigyjant atskirai, nesinaudojant Pardavėjo pateiktu specialiu pasiūlymu, Prekių komplekto prekėms suteikiama nuolaida ir specialiame pasiūlyme nurodyta kaina netaikoma. Prekių komplekto prekes įsigyjant atskirai, prekėms taikoma jų įprasta kaina, nurodoma, jų atskiruose skelbimuose.

  10. Dėl atvirkštinio PVM taikymo
  10.1. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms Prekėms taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Atvirkštinis PVM nebus taikomas, jeigu užsakymą pateikęs PVM mokėtojas padarys apmokėjimą ne iš jam priklausančios banko sąskaitos. Taikant atvirkštinį PVM nuolaidos nėra taikomos.

  11. Apmokėjimas
  11.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:
  a) naudodamasis elektronine bankininkyste;
  b) grynaisiais pinigais arba banko kortele;
  c) pasinaudojus „AS Inbank filialas“ ,,SB Lizingas” paslaugomis;
  d) mokėjimo (kredito arba debetine) kortele.
  11.2. Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.
  11.2.1. Juridiniams asmenims, atsiskaitantiems pavedimu ar elektronine bankininkyste, rekomenduojama pavedimo informacijoje perduoti įmonės kodą greitesniam mokėtojo identifikavimui. Tokiu būdu užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtinamas ir pradedamas vykdyti.
  11.3. Pirkėjui pasirinkus 11.1(a, b ir d) punktuose nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.
  11.4. Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą:
  a) kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes – 11.1(a), 11.1(d) ir 11.2 punktų atveju;
  b) kai gaunamas patvirtinimas dėl finansavimo suteikimo – 11.1(c) punkto atveju;
  c) nedelsiant, po užsakymo atlikimo, kaip tai numatyta 11.1(b) punkto atveju.
  11.5. Internetinė parduotuvė „Tax Free“ paslaugos neteikia.

  12. Pirkėjo pareigos
  12.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  12.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  12.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  12.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
  12.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  13. Gamintojo garantija
  13.1. Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Visoms elektros prekėms yra taikoma 24 mėnesių garantija.
  13.2. Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.
  13.3. Pardavėjas neatsako už Prekių turinį, pavyzdžiui, knygų redagavimo, vertimo klaidas ar kokybę, dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai Prekės leidėjui/gamintojui.

  14. Pardavėjo pareigos
  14.1. Pardavėjas įsipareigoja:
  a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
  b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  14.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

  15. Prekės kokybė
  15.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su Preke. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.
  15.2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  15.3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali UAB „BTN“ parduotuvėje arba elektroniniu paštu uzsakymai@btn.lt.
  15.4. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pateikti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba kasos aparato kvita, arba kitą Prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą̨ (pvz.: mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą) bei nurodyti tokią informaciją:
  a) Prekės užsakymo numerį;
  b) įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
  c) pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
  15.5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
  a) Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  b) pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės Preke;
  c) atitinkamai sumažinant pirkimo kainą, jei Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
  d) grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir nutraukiant Sutartį, kai prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų, Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą.
  15.6. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas apie priimtą sprendimą ir ketinamus atlikti veiksmus pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.
  15.7. Garantinės priežiūros klausimais Pirkėjas taip pat gali skambinti telefonu 8 5106621

  16. Atsakomybė
  16.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  16.2. Internetinės parduotuvės ir (ar) mobiliosios programėlės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės ir (ar) mobiliosios programėlės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės ir (ar) mobiliosios programėlės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje.
  16.3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  16.4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės ir (ar) mobiliosios programėlės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės ir (ar) mobiliosios programėlės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  16.5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  16.6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.
  16.7. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
  16.8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje esančias nuorodas, išskyrus, kai šiuose tinklapiuose pateikiama informacija apie Pardavėjo parduodamas prekes ir prekių savybes. Šiuo atveju Pardavėjas atsakingas už apie būtinos, išsamios, teisingos ir neklaidinančios informacijos apie siūlomą Prekę teikimą.

  17. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai
  17.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl force majeure aplinkybių.
  17.2. Tuo atveju, jeigu įvyksta force majeure, kurios daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
  a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
  b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas force majeure aplinkybių trukmei. Jeigu force majeure aplinkybės daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po force majeure aplinkybių pabaigos.

  18. Informacijos siuntimas
  18.1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
  18.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu uzsakymai@btn.lt arba įprastą laišką UAB ,,BTN“, Gedimino pr. 64 LT-01111 Vilnius, Lietuva. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu (dažniausiai elektroninio pašto laišku). Sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka numatyta šių Taisyklių 7 dalyje.
  18.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

  19. Kitos nuostatos
  19.1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
  19.2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.
  19.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje.
  19.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
  19.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
  19.6. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  19.7. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  19.8. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, mobiliojoje programėlėje ir (ar) telefonu įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
  19.9. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

    

 • Prenumeruokite naujienlaiškį

  Informacija